સાહજિક વિચારસરણી

મોટાભાગનાં કાર્યો છે, જેમાં પ્રત્યેક પ્રકારનું વિચાર છે. મનોવૈજ્ઞાનિકો તેમને દરેકને અલગથી અને લાક્ષણિકતા આપે છે. સાહજિક વિચારસરણી એક પ્રકારનું વિચાર છે જેમાં તબક્કાને એકીકૃત કરવામાં આવતું નથી, સમગ્ર કાર્યને એક જટિલ રીતે જોવામાં આવે છે, અને એક વ્યક્તિ નિષ્કર્ષ પર આવે છે જે તેના વિશે વિચારોના રચનાની પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં લીધા વિના સાચું અને ભૂલભરેલું હોઈ શકે છે.

મનોવિજ્ઞાન માં સાહજિક વિચારસરણી

કેટલાક લોકો પાસે અત્યંત વિકસિત સાહજિક વિચાર છે. તેઓ, સમસ્યા અથવા સમસ્યાનું તાર્કિક અને નિર્ણાયક વિશ્લેષણ કર્યા વિના, ઝડપથી તેમાંથી એક માર્ગ નામ આપવા સક્ષમ છે. વિશિષ્ટતા એ છે કે આ કિસ્સામાં વિચારવાની પ્રક્રિયા છુપાવી રહી છે, તે અલગ અને વિશ્લેષણ કરવું મુશ્કેલ છે.

તે નોંધવું યોગ્ય છે કે બન્ને લોજિકલ વિચાર અને અંતઃપ્રેરણાના કિસ્સામાં ઉકેલ ભૂલભરેલી હોઇ શકે છે, કારણ કે તમામ જીવનની પરિસ્થિતિઓ તર્કશાસ્ત્રના કાયદા પ્રમાણે ગણતરી કરી શકાતી નથી.

છળકપટ અને સાહજિક વિચારસરણી

સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવા માટે, વિચારસરણીને ઘડતું અને અંતર્ગત વિભાજિત કરી શકાય છે. આ ખ્યાલો, એક કહી શકે છે, તેમના અર્થમાં વિરુદ્ધ છે:

અસ્પષ્ટ વિચારસરણી સાથે, પ્રશ્નના સંભવિત જવાબોને સૉર્ટ કરવામાં આવે છે, અને જ્યારે સાહજિક હોય, ત્યારે તેનો જવાબ વિચારવામાં થયો છે, પરંતુ તે કોઈ પણ વસ્તુ પર આધારિત નથી.

સાહજિક અને વિશ્લેષણાત્મક વિચારસરણી

અંતર્ગત વિચારનો સાર એ તેની પ્રપંચતા છે, જે સમગ્ર સાંકળને અંતિમ નિષ્કર્ષની સમસ્યાની શરતો મેળવવામાં ચકાસવામાં અક્ષમતા છે. તેનાથી વિપરીત વિશ્લેષણાત્મક, દરેક તબક્કે સ્પષ્ટપણે બાકીના વચ્ચે ઊભા રહે છે, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમના વિશે વાત કરી શકે છે, દરેક વિગતવાર વિગતવાર સમજાવે છે. એ નોંધવું જોઇએ કે ભારે સ્વરૂપ વિશ્લેષણાત્મક વિચારણા આનુમાનિક વિચારસરણીમાં (એટલે ​​કે, સામાન્ય દ્વારા ખાનગી દ્વારા પ્રકાર દ્વારા વિચારવું) જઈ શકે છે.

તે જ સમયે સાહજિક અને વિશ્લેષણાત્મક વિચારસરણી સંપૂર્ણપણે દરેક અન્ય પૂરક છે. સાહજિક માહિતી પ્રાપ્ત કર્યા પછી, વ્યક્તિ હંમેશા વિશ્લેષણાત્મક પરીક્ષણ કરી શકે છે અને સૌથી યોગ્ય નિર્ણય પર પહોંચે છે. અંતર્જ્ઞાનનો આભાર, તેની મૂલ્ય સાબિત થાય તે પહેલાં એક પૂર્વધારણાને આગળ ધપાવવી શક્ય છે. યોગ્ય અભિગમ સાથે, સાહજિક વિચારસરણીનો ઉપયોગ ખૂબ ઉપયોગી હોઈ શકે છે, જો તમે તેના પર સંપૂર્ણપણે આધાર રાખતા નથી, પરંતુ તેને અન્ય પદ્ધતિઓ સાથે સંયોજનમાં ઉપયોગ કરો છો.