અર્જેન્ટીના

More: બ્યુનોસ એરેસ , કોર્ડોબા , મેન્ડોઝા , સાન કાર્લોસ ડી બિરલોચે , અલ ચોલ્ટેન , સાન જુઆન , સાન માર્ટિન ડિ લોસ એન્ડિસ , એન્ટર રિયોસ , સાન સાલ્વાડોર દ જુજુય , સાન્ટા રોઝા , પ્યુએટા ઇગુઆઝુ , Viedma , સૅંટિયાગો ડેલ એસ્ટરિયો , ને્યુક્વેન